Vanaf 1 juli 2004 kan u de as of een gedeelte van de as van familieleden in de eerste graad mee naar huis nemen.
Voor alle duidelijkheid, het gaat om de as van uw kinderen, ouders, echtgeno(o)t(e), adoptieve kinderen en adoptieouders van de overledene.
Hiervoor dient u een modelverklaring in te vullen.
De afgifte van de as zal door het crematorium gebeuren, enkel in de door haar geleverde ashouders.